Anke over lagmannsrettens frifinnende dom i sak om omsorgsunndragelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. juni 2016, HR-2016-1168-U, (sak nr. 2016/820), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ørjan Eskeland)

Dommere: Stabel, Indreberg, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen