Anke over lagmannsrettens kjennelse om heving av sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2499-U, (2016/2125), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen