Anke over straffutmåling domfellelse for trusler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. november 2016, HR-2016-2379-U, (2016/2005), straffesak, anke over dom

A (advokat Benedict de Vibe) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Webster, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen