Ankenektelse i sak om utpressing og trusler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2016, HR-2016-1351-U, (sak nr. 2016/969), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Robina Hussain) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Bårdsen, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen