Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-951-U, (sak nr. 2016/658), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Endresen, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen