Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2385-U, (2016/1988), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommer: Matningsdal, Bull, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen