Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016

HR-2016-2440-U, (2016/1873), straffesak, anke over beslutning
A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Den offentlige påtalemyndighet

HR-2016-2440-U, (2016/1893), straffesak, anke over beslutning
B (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen