Avvising på grunn av for seint framsett anke

Høgsteretts ankeutvals orskurd 29. august 2016, HR-2016-1811-U, (2016/1415), straffesak, anke over orskurd

Den offentlege påtalemakta mot A (advokat Hilde Marie Ims)

Dommarar: Øie, Utgård, Webster

Les heile avgjerda

Til toppen