Beslag av legemidler med innhold av narkotika innført fra utlandet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juni 2016, HR-2016-1354-U, (sak nr. 2016/1031), straffesak, anke over beslutning

Den offentlige påtalemyndighet mot A

Dommere: Utgård, Stabel, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen