Delvis ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. august 2016, HR-2016-1812-U, (2016/1475), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Webster, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen