Domfellelse for blant annet ruspåvirket kjøring og forsøk på legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 2. september 2016, HR-2016-1862-U, (2016/1457), straffesak, anke over dom

I. A mot Den offentlige påtalemyndighet
II. Den offentlige påtalemyndighet mot A

Dommere: Matningsdal, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen