Erstatning for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. oktober 2016, HR-2016-2084-U, (2016/1780), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Dag Herrem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Noer, Ringnes, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen