Fartsovertredelse med bil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. september 2016, HR-2016-1934-U, (2016/1531), straffesak, anke over dom

A (advokt John Kåre Stenwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Stabel, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen