Fengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. januar 2016, HR-2016-169-U, (sak nr. 2016/148), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Arne B. Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Kallerud, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen