Fengsling - Forholdsmessighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mai 2016, HR-2016-965-U, (sak nr. 2016/896), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Ringnes, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen