Fengsling - unndragelse

Høgsteretts ankeutvals orskurd 22. januar 2016, HR-2016-167-U, (sak nr. 2016/139), straffesak, anke over orskurd

A (advokat Juliane Margrethe Strøm Berthelsen) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarar: Utgård, Webster, Kallerud

Les heile avgjerda

Til toppen