Forbud mot filming og fotografering av lagrettemedlemmer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. august 2016, HR-2016-1769-U, (2016/1606), straffesak, anke over beslutning

Pressens Offentlighetsutvalg

Dommere: Øie, Utgård, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen