Førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2540-U, (2016/2230), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Carl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen