Saken gjelder forvaring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2191-U, (2016/1886), straffesak, anke over dom

A (advokat Hanne Pentzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen