Grov korrupsjon og utroskap

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2016, HR-2016-560-U, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

II. B (advokat Tone Monclair) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

Dommere: Utgård, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen