Grovt heleri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juni 2016, HR-2016-1149-U, (sak nr. 2016/924), straffesak, anke over dom

A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Bårdsen, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen