Hevelse av ankesak trukket før behandling i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2016, HR-2016-1455-U, (sak nr. 2016/1249), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Webster, Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen