Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte innsyn i og utskrift av en fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2016, HR-2016-423-U, (sak nr. 2016/331), straffesak, anke over beslutning

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen