Lagretten fikk opplyst grunnlag for nordisk arrestordre

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. juli 2016, HR-2016-1509-U, (sak nr. 2016/1325), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet
B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen