Lekamskrenking under særs skjerpande omstende, jf. straffelova 1902 § 228, jf. § 232

Høgsteretts ankeutvals vedtak 2. september 2016, HR-2016-1883-U, (2016/1529), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Sekkelsten) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarar: Øie, Utgård, Normann

Les heile avgjerda

Til toppen