Mellombels tilbakekall av førarrett og beslag etter vegtrafikklova § 33 nr. 3

Høgsteretts ankeutvals orskurd 25. januar 2016, HR-2016-223-U, (sak nr. 2016/68), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta mot A

Dommarar: Utgård, Kallerud, Arntzen

Les heile avgjerda

Til toppen