Mishandling i familieforhold

Høyesteretts ankeutvalgs dom 17. februar 2016, HR-2016-375-U, (sak nr. 2016/197), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Ida Dahlgren Hanssen) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ida Dahlgren Hanssen)

Dommere: Matningsdal, Endresen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen