Ny behandling av anke over lagmannsrettens dom etter gjenåpning på grunn av konstatert konvensjonsbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs dom 20. oktober 2016, HR-2016-2188-U, (2016/1739), straffesak, anke over dom

A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen