Opphevelse av ikke enstemmig dom i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs dom 28. juni 2016, HR-2016-1414-U, (sak nr. 2016/988), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Haakon Åsli Skogstad)

Dommere: Utgård, Stabel, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen