Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om å avvise anke i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. juli 2016, HR-2016-1485-U, (sak nr. 2016/1285), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Roland Kjeldahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen