Ransaking med grunnlag i siktelse for frihetsberøvelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.april 2016, HR-2016-846-U, (sak nr. 2016/669), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere:Skoghøy, Matheson, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen