Spørsmål om ankesak skulle ha vært behandlet med lagrette

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. april 2016, HR-2016-898-U, (sak nr. 2016/780), straffesak, anke over beslutning

Den offentlige påtalemyndighet (advokat Ketil Magnus Berg) mot A, B (advokat Tor Kjærvik)

Dommere: Øie, Bårdsen, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen