Spørsmålet om en avlyttet telefonsamtale med advokat kan oversendes tingretten for å avklare om den er en klientsamtale, eller om påtalemyndigheten pliktet å slette samtalen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1086-U, (sak nr. 2016/751), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Mette Yvonne Larsen), B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Bårdsen, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen