Straffutmåling for voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juli 2016, HR-2016-1479-U, (sak nr. 2016/1179), straffesak, anke over dom

A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen