Straffutmåling vold i nære relasjoner

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. mars 2016, HR-2016-540-U, (sak nr. 2016/330), straffesak, anke over dom

A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen