Straffutmåling for oppbevaring av 296 gram amfetamin, voldskriminalitet, vinningskriminalitet, overtredelse av vegtrafikkloven og våpenloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november 2016, HR-2016-2332-U, (2016/1917), straffesak, anke over dom

A (advokat Anne Elisabeth Kroken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen