Tilgang til bevis i en sak om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. mai 2016, HR-2016-1105-U, (sak nr. 2016/959), straffesak, anke over kjennelse

I. A (advokat Solveig Kristine Høgtum) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (Advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen