Utelukkelse av en siktet fra fellesskap med andre innsatte

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. juni 2016, HR-2016-1376-U, (sak nr. 2016/1263), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Kjøren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen