Varetektsfengsling -brev og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juli 2016, HR-2016-1628-U, (sak nr. 2016/1456), straffesak anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Indreberg, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen