Varetektsfengsling i mer enn seks uker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2016, HR-2016-1517-U, (sak nr. 2016/1364), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Arild Aasen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen