Voldtekt - seksuell omgang

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. mai 2016, HR-2016-1137-U, (sak nr. 2016/855), straffesak, anke over dom

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Bårdsen, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen