Voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 14. desember 2016, HR-2016-2533-U, (2016/2195), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen