Avgjørelser 2017

Alle avgjørelser

Avskjedigelse av major

Høyesteretts dom 22. desember 2017, HR-2017-2479-A, (sak nr. 2017/985), sivil sak, anke over dom A (advokat Tor Gresseth), Befalets Fellesorganisasjon (partshjelper) (advokat Tor Gresseth) mot Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie – til prøve)

Reintallsreduksjon

Høyesteretts dom  21. desember 2017,HR-2017-2428-A, (2017-981), sivil sak anke over dom Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl – til prøve) Rettslig medhjelper: advokat Marius  Emberland) mot Jovsset Ante Iversen Sara (advokat Trond Pedersen Biti)

Ankegjenstandens verdi

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2425-U, (sak nr. 2017/1989), sivil sak, anke over beslutning, Fana Bilforretning AS (advokat Thor-Eirik Lodtz) mot  Frank Ove Nilsen (advokat Per A. Sætersdal)

Private beslagsforbud - gjeldsordningsloven § 6-2

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2441-U, (sak nr. 2017/1792), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Birger Moxness) mot SG Finans AS, Santander Consumer Bank AS (advokat Torjus Hulbak)

Forberedende dommers kompetanse ved spørsmål om avvisning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 21. desember 2017, HR-2017-2442-U, (sak nr. 2017/1843), sivil sak, anke over kjennelse Eva Henriksen m.fl. (advokat Trond Hatland) mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes)

Bedrageri i form av å imitere rovviltskader på rein

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. desember 2017, HR-2017-2431-U, (sak nr. 2017/1884), straffesak, anke over dom I. A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Hjallis Bakke, advokat Thomas Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Regresskrav fra forsikringsselskap førte ikke frem

Høyesteretts dom 20. desember 2017, HR-2017-2414-A, (sak nr. 2017/1152), sivil sak, anke over dom. Møretrygd Gjensidige Forsikring (advokat Laila Marie Bendiksen – til prøve) mot Protector Forsikring ASA (advokat Jørgen Svartebekk)

Ankenektelse etter strprl. § 321

Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2017, HR-2017-2416-U, sak nr. 2017/2050, straffesak anke over beslutning, A (advokat Erik Bryn Tvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet             

Avskjæring av fremførbart underskudd i et aksjeselskap

Høyesteretts dom 20.desember 2017, HR-2017-2410-A, (sak nr. 2017/1042), sivil sak, anke over dom Armada Eiendom AS (advokat Steinar Nundal – til prøve) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten  v/advokat Ole Kristian Rigland)

Varetektsfengsling etter pågripelse i utlandet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2017, HR-2017-2333-U, (sak nr. 2017/2089), straffesak, anke over kjennelse, Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ben Einar Grundhaug)

Adgangen til å føre en dommerfullmektig som vitne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2017-2381-U, (sak nr. 2017/1994), sivil sak, anke over kjennelse Advokatfirmaet Danielsen & Co AS (advokat Per Danielsen) mot Morgan Andersen (advokat Håkon Bodahl-Johansen) 

Sakshandsaming ved vedtak om familieinnvandring

Høyesteretts dom 14. desember 2017, HR-2017-2376-A, (sak nr. 2017/1114), sivil sak, anke over dom, Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Torheim) mot A (advokat Halvard Helle)

Spørsmål om innarbeidelse av farge som varemerke

Høyesteretts dom 11. desember 2017, HR-2017-2356-A, (sak nr. 2017/1062), sivil sak, anke over dom GlaxoSmithKline AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing) mot Sandoz A/S, Novartis Norge AS (advokat Thomas Gaarder-Olsen)

Kortvarig tap av prostitusjonsinntekter har ikke erstatningsrettslig vern

Høyesteretts dom 8. desember 2017, HR-2017-2352-A, (sak nr. 2017/691), sivil sak, anke over dom  I. A m.fl. (advokat Karoline Henriksen) mot H m.fl. (advokat Øystein Storrvik, advokat Øyvind Sterri) II. H (advokat Storrvik) mot C m.fl. (advokat Karoline Henriksen) III. I (advokat Øyvind Sterri) mot B m.fl. (advokat Karoline Henriksen)   IV. J (advokat Øyvind Sterri) mot A m.fl. (advokat Karolin...

Straffutmåling - seksuell omgang

Høyesteretts avgjørelse 8. desember 2017, HR-2017-2327-A, (sak nr. 2017/1737), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jorild Steindal)

Opphevelse av sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. desember 2017, HR-2017-2317-U, (sak nr. 2017/1955), sivil sak, anke over dom A (advokat Didrik Tønseth) mot B, C (advokat Beate Hamre)

Beregning av bruksverdi etter ekspropriasjonserstatningslova § 6

Høyesteretts dom 5. desember 2017, HR-2017-2338-A, (sak nr. 2017/520), sivil sak, anke over overskjønn Oppland fylkeskommune (advokat Steinar Mageli)     mot    Tormod Gihle  Jens Ivar Fjellhaug  Egil Olstad  Kristian Fjørkenstad  Hanne Kari Wedøe Bakke  Ingvild Aarsby  Mads Ivar Aarsby  Dag Gjestvang  Ola Reinsby  Randi Olsby-Brenden  Paul Taraldsrud  Markus Fjørkenstad  Hans Hammerstad  Arnhi...

Skade på spedbarn - straffutmåling

Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2282-A, (sak nr. 2017/1507), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Fangst av snøkrabbe i Smutthullet kan straffes

Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2257-A, (sak nr. 2017/1570), straffesak, anke over dom I. A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) II. Arctic Fishing (advokat Oddbjørn Slinning) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Om vedtak om veiprosjekt er ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2247-A, (sak nr. 2017/426), sivil sak, anke over dom, Reinøy reinbeitedistrikt Margareth Anni Hansen Herolf Andreas Hansen Audhild Helene Hansen Sigrunn Merete Hansen       (advokat Knut Helge Hurum) mot Troms fylkeskommune        (advokat Johan Fredrik Remmen v/regionvegkontoret             advokat Pål Martin Abell)

Spørsmål om ekspropriasjonsskjønn skal fremmes. Konsekvensutredning m.m

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2247-A, (sak nr. 2017/426), sivil sak, anke over dom Reinøy reinbeitedistrikt, Margareth Anni Hansen, Herolf Andreas Hansen, Audhild Helene Hansen, Sigrunn Merete Hansen (advokat Knut Helge Hurum) mot Troms fylkeskommune v/regionvegkontoret (advokat Johan Fredrik Remmen, advokat Pål Martin Abell)

Opphavsretten til filmbilen Il Tempo Gigante

Høyesteretts dom 15. november 2017, HR-2017-2165-A, (sak nr. 2017/542), sivil sak, anke over dom Kari og Kjell Aukrusts stiftelse - Aukruststiftelsen (advokat Are Stenvik)  Hunderfossen Familiepark AS (advokat Aslak Runde) mot Caprino Filmsenter AS (advokat Rune Ljostad, advokat Tage Brigt A.Skoghøy)

Brudd på kontradiksjon ved varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2145-U, (sak nr. 2017-1946), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Henrik Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Sikkerhetsstillelse etter §20-11 i patentsaker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2017, HR-2017-2119-U, (sak nr. 2017/1591), sivil sak, anke over kjennelse Celltrion, Inc. (advokat Amund Brede Svendsen) mot Biogen, Inc. (advokat Are Stenvik) (Rettslig medhjelper: advokat Eirik Basmo Ellingsen)

Gevinst ved salg av tomter fra en bygdeallmenning utløser ikke skatteplikt for allmenningen

Høyesteretts dom 9. november 2017, HR-2017-2125-A, (sak nr. 2017/832), sivil sak, anke over dom, I. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Lunner Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden) II. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Brandbu og Tingelstad Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

Ankenektelse i sak om skade var voldet av hund

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2017, HR-2017-2090-U, (sak nr. 2017/1747), straffesak, anke over beslutning A (advokat Didrik Tønseth) mot Den offentlige påtalemyndighet

Forholdet mellom straffeloven § 346 og § 351

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. november 2017, HR-2017-2079-U, (sak nr. 2017/1768), straffesak, anke over beslutning A (advokat Carl U. Bore) mot Den offentlige påtalemyndighet

Kontradiksjon i sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. oktober 2017, HR-2017-2056-U, (sak nr. 2017/1721), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tor Erlend Framstad) mot B (advokat Bjørn Carlberg)

Reisebevis for flyktninger kan nektes utstedt ved tvil om identitet

Høyesteretts dom 31. oktober 2017, HR-2017-2078-A, (sak nr. 2017/670), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Wilhelmsen) mot A B C Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (advokat Mads Andenæs) (SEIF) (partshjelper)  Norsk organisasjon for asylsøkere (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) (NOAS) (partshjelper)  FNs høykommissær for flyktning...

Anke nektet fremmet i sak om grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. oktober 2017, HR-2017-2063-U, (sak nr. 2017/1437), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling for vold og bråk på utested

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 25. oktober 2017, HR-2017-2012-U, (sak nr. 2017/1675), straffesak, anke over dom A (advokat Eli Johanne Apold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts dom 23. oktober 2017, HR-2017-2015-A, (sak nr. 2017/614), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Torhild Holth) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg) II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

Barnets rett til å uttale seg

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 19. oktober 2017, HR-2017-1996-U, (sak nr. 2017/1633), sivil sak, anke over kjennelse A mot B

Straff for ulovleg hummarfiske

Høgsteretts dom 18. oktober 2017, HR-2017-1978-A, (sak nr. 2017/1268), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie

Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom I. SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) II. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Ansiennitetsberegning ved nedbemanning

Høyesteretts dom 11. oktober 2017, HR-2017-1943-A, (sak nr. 2017/606), sivil sak, anke over dom I A (advokat Bjørn Inge Waage) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner), Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) II B (advokat Bjørn Inge Waage) mot mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner), Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper...

Om kjøp av motorer til en rekke nye skip måtte avvises

Høyesteretts kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1932-A, (sak nr. 2017/136), sivil sak, anke over kjennelse I.M. Skaugen Marine Services Pte Ltd., I.M. Skaugen SE (advokat Svein Eriksrud) mot MAN Diesel & Turbo SE, MAN Diesel & Turbo Norge AS (advokat Henrik Boehlke)

Grovt tyveri av fisk

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. oktober 2017, HR-2017-1920-U, (sak nr. 2017/1560), straffesak, anke over dom I. A (advokat Jan Erik Teigum) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat Axel Lange) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Skjønnsmedlemmers habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1788-U, (sak nr. 2017/1408), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Trond Pedersen Biti) mot B

Kontaktforbud med omvendt voldsalarm

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1840-A, (sak nr. 2017/867), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Nina M. Prebe)

Anke over domfellelse for bedrageri mv.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2017, HR-2017-1813-U, (sak nr. 2017/1338), straffesak, anke over dom A (advokat Rune Stenstrøm og advokat Rudi Mikal Christensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straff for korrupsjon

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1776-A, (sak nr. 2017/674), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helene Bærug Hansen)

Godkjenning av gruppesøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2017, HR-2017-1668-U, (sak nr. 2017/1413), sivil sak, anke over kjennelse DNB Asset Management AS (advokat Helge Lundestad) mot Andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge (advokat Steinar Mageli)

Tomtefeste for foreiningshytter

Høgsteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1780-A, (sak nr. 2017/197), sivil sak, anke over dom Bardu Jeger- og Fiskerforening (advokat Einar I. Lohne) mot Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad)

Straffesak etter straffeloven 1902 § 219

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. september 2017, HR-2017-1792-U, (sak nr. 2017/1474), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Tilbakekall av et løfte re integra

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1782-A, (sak nr. 2017/400), sivil sak, anke over dom Idium AS (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Nordisk Utleie AS (advokat Magnus Stray Vyrje)

Erstatning for utgifter ved å fjerne miljøfarlig avfall

Høyesteretts dom 5. september 2017, HR-2017-1690-A, (sak nr. 2016/2433), sivil sak, anke over dom Norsirk AS (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Hege Birkeland Ersdal) mot Øysand Næringspark AS (advokat Ståle Spjøtvold)

Avvisning av anke som ikke var mangelfull

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1682-U, (sak nr. 2017/1420), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Grov uforstand i forbindelse med pågripelse

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1677-A, (sak nr. 2017/696), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg) mot A (advokat Lars E. Skotvedt)

Kampfiksing - straffeutmåling

Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1663-A, (sak nr. 2017/822), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen) II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen) III. C (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)

Forkjøpsrett og fusjon

Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1664-A, (sak nr. 2017/23), sivil sak, anke over dom Tjelle Eiendom AS (advokat Lars Helge Neergård) mot Astero AS (advokat John Egil Bergem)

Om retten kan pålegge en part å møte med advokat

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. august 2017, HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke over kjennelser A (advokat Gisle Loso) mot Norsk Butikkdrift A/S (advokat Sten Foyn)

Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. august 2017, HR-2017-1625-U, (sak nr. 2017/1402), sivil sak, anke over beslutning A mot Hordaland fylkeskommune (advokat Trond Hatland)

Dommerhabilitet ved tidligere befatning med saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. juli 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1153), sivil sak, habilitet A (advokat Olav Brun) mot Fjellhamar Park III AS, Fjellhamar Park IV AS og B (advokat Øyvind Kilstad)

Domsmyndighet og lovvalg i Bergen Bunkers-konkursen

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1297-A, (sak nr. 2017/445), sivil sak, anke over dom og (sak nr. 2017/474), sivil sak, anke over kjennelse, ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg, advokat Peder Alvik Sanengen) mot Bergen Bunkers AS, dets konkursbo (advokat Kristoffer Larsen Rognvik, Rettslig medhjelper: advokat Egil Horstad)

Straff for nettovergrep mot mindreårige

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1282-A, (sak nr. 2017/391), straffesak, anke over dom A (Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker)

Straff for barnebortføring til utlandet

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1251-A, (sak nr. 2017/434), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tore Kulstad)

Fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskatt på kraftlinjer

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1258-A, (sak nr. 2016/1956), sivil sak, anke over dom Hjelmeland kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Caroline Lund) Evje og Hornnes kommune, Hol kommune (advokat Silje Aga Rogan) mot Statnett SF, Energi Norge (partshjelper) (advokat Morten Fjermeros) (Rettslig medhjelper:  advokat Frode A. Innjord)

Straff for brudd på dyrevelferdsloven

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1250-A, (sak nr. 2017/508), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Åpent anbudssamarbeid forbudt etter konkurranseloven § 10

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1229-A, (sak nr. 2015/1026), sivil sak, anke over dom Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Skattemessig eigar av kraftverk

Høgsterettsdom 22. juni 2017, HR-2017-1231-A, (sak nr. 2016/2035), sivil sak, anke over dom Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth) Statkraft Energi AS (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) Sauda kommune (partshjelper) (advokat Silje Aga Rogan) mot Aktieselskabet Saudefaldene (advokat Erik Thyness) (Rettslig medhjelper: advokat...

Partsevne for vann- og kloakklag - tvisteloven § 2-1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2017, HR-2017-1199-U, (sak nr. 2017/883), sivil sak, anke over kjennelse Nedre Øse Vann og Kloakklag (advokat Aki Johannes Viitala) mot A,B,C,D,E (advokat Tor Johan Strand)

Tvangssalg på grunnlag av realkausjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1182-U, (sak nr. 2017/796), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Rohnny M. Andersen) mot DNB Bank ASA (advokat Mathias F. Seierstad Haugan)

Taushetsplikt om polititjenestemanns identitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad) mot A (advokat Trond Sivertsvik)

Beviskrav i sak om seksuell handling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1162-U, (sak nr 2017/983), straffesak, anke over dom A (advokat Arve Røli) mot Den offentlige påtalemyndighet

Uaksomt drap ved bilpåkjørsel

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1155-U, (sak nr. 2017/896), straffesak, anke over dom A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Breiviks anke nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. juni 2017, HR-2017-1127-U, (sak nr. 2017/778), sivil sak, anke over dom Anders Behring Breivik (advokat Øystein Storrvik) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten  v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Refusjon etter opparbeiding av veg

Høgsteretts dom 7. juni 2017 HR-2017-1125-A, (sak nr. 2016/2077), sivil sak, anke over dom Jessheim Byutvikling AS, Veidekke Industri AS (advokat Sam E. Harris) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum)

Borettslags legalpanterett for felleskostnader

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen) mot Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A.E. Selvik) Codan Forsikring NUF (advokat Chriss Bjorøy)

Søksmålskompetanse i utvisningssaker

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1130-A, (sak nr. 2017/160), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E (advokat Runa Nordahl Hæreid) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten  v/advokat Christian Reusch)

Dom om menneskehandel til tvangsarbeid i norske gartnerier

Høyesteretts dom 7. juni 2017, HR-2017-1124-A, (sak nr. 2017/318), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) Bistandsadvokat for de fornærmede (advokat Arne Gunnar Aas)

Domfellelse for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. juni 2017, HR-2017-1104-U, (sak nr. 2017/894), straffesak, anke over dom A (advokat Randulf Schumann Hansen) mot Den offentlige mpåtalemyndighet

Frifinnelsesdom for sivilt krav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. juni 2017, HR-2017-1106-U, (sak nr. 2017/775), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wulff Hansen) mot B (advokat Per Ragnar Holter-Andersen)

Bruk av to prosessfullmektiger for Høyesterett

Justitiarius Toril M. Øies beslutning 1. juni 2017, HR-2017-1080-F, (sak nr. 2017/445 og sak nr. 2017/474), sivli sak, anke over dom og kjennelse X (advokat A, advokat B) mot Y (advokat C) (Rettslig medhjelper: advokat D)

Vareteksfengsling - Fare for oversoning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2017, HR-2017-992-U, (sak nr. 2017/881), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mads Falck Berven) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om anke over tingrettens dom var avgitt i tide

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2017, HR-2017-979-U, (sak nr. 2017/726), sivil sak, anke over kjennelse Are Mjelstad, Elisabeth Alm Mjelstad (advokat Ole B. Gundem) mot Oslo Bygg og Eiendom, Eiendom AS (advokat Arne Johan Almeland)

Straff for omsorgsunndragelse

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-97-A, (sak nr. 2017/340), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Provisjon i mellomannsforhold

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-971-A, (sak nr. 2016/2248), sivil sak, anke over dom: Yara Marine Technologies AS (advokat Tage Brigt A. Skoghøy) mot Presentwater AS (advokat Amund Bjøranger Tørum)

Om regress hos forsikringsselskapet til skadevaldarane

Høgsterettsdom 15. mai 2017, HR-2017-958-A, (sak nr. 2016/2051), sivil sak, anke over dom Sparebank 1 Skadeforsikring ASA, If Skadeforsikring NUF (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Jardar Aas)

Verdierstatningskrav fra kreditor på grunnlag av gaver mellom ektefeller

Høyesteretts dom 15. mai 2017, HR-2017-959-A, (sak nr. 2017/15), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Fredrik Edvardsen) mot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren) II. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren) mot A (advokat Fredrik Edvardsen)

Straff og inndragning for ulovlig fiske av kongekrabbe

Høyesteretts dom 11. mai 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2017/99), straffesak, anke over dom I. A (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)  II. X AS (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Anke over beslutning om ikke å få anke dom i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mai 2017, HR-2017-894-U, (sak nr. 2017/705), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Petter J. Grødem) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lena Fagervold), B (advokat Annie Bratseth)

Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2016/2293), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim)

Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-822-A, (sak nr. 2017/24), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim)

Kompetansen til Arbeidsretten

Høgsterettsdom 20. april 2017, HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Nokas AS (advokat Margrethe Meder) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (advokat Einar Stueland)

Spørsmål om lagmannsretten gikk utenfor ankegjenstanden, bruk av hjelpedokumenter til lagrettens rådslagning og straffutmåling for grove narkotikaforbrytelser

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. april 2017, HR-2017-764-U, (sak nr. 2017/235), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. C (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. D (advokat Ida Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. E (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet V.  F (advokat Hara...

Statens ansvar for nødvendige utgifter til forsvarer når tiltalte frifinnes

Høyesteretts kjennelse 7. april 2017, HR-2017-753-A, (sak nr. 2016/2086), straffesak, anke over kjennelse I. Transocean Inc., Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) II. A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) III....

Grensa mellom livs- og dødsdisposisjon

Høgsterettsdom 5. april 2017, HR-2017-716-A, (sak nr. 2016/2156), sivil sak, anke over dom A (advokat Helge Skaaraas) mot B, C (advokat Thormod Bjerkholt)

Kroppskrenkelse ved feiltreff

Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-675-A, (sak nr. 2016/2114), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Trusler mot aktør i rettsvesenet

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva)

Utlendingsrett

Høgsterettsdom 17. mars 2017, HR-2017-569-A, (sak nr. 2016/1379), sivil sak, anke over dom A (advokat Dag Holmen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Terje Einarsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Straff for seksuell omgang ved misbruk av stilling

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-570-A, (sak nr. 2016/2241), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit ) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Ungdomsstraff for samleier med barn under 14 år

Høyesteretts dom 16. mars 2017, HR-2017-579-A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud)

Oppsigelse i Posten Norge AS kjent ugyldig

Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-561-A, (sak nr. 2016/1619), sivil sak, anke over dom Posten Norge AS (advokat Thomas Talén) mot Kjersti Myrjord (advokat Oddvar Lindbekk)

Oppnevning av sakkyndige i pasientskadesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-547-U, (sak nr. 2016/2330), sivil sak, anke over kjennelse A v/verge (advokat Mona Næverdal) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand)

Begjæring om etterforskningsskritt fra etterlatte

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse A, B (advokat Erling Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Forholdet mellom inndragning og skatt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-520-U, (sak nr. 2017/520), straffesak, anke over dom A (advokat Tony A. Vangen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Heving av ankesak på grunn av frafalt anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-541-U, (sak nr. 2017/381), straffesak, anke over kjennelse Donatas Lukosevicius (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Erstatning for mangel ved kjøp av leilighet

Høyesteretts dom 9. mars 2017, HR-2017-515-A, (sak nr. 2016/1246), sivil sak, anke over dom Øystein Tveito, Linda Engmo (advokat Oddmund Enoksen) mot Protector Forsikring ASA, Johnny Morten Fredriksen (advokat Jarl R. Henstein)

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mars 2017, HR-2017-314-U, (sak nr. 2017/314), straffesak, anke over beslutning A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2017, HR-2017-407-U, (sak nr. 2017/324), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Malén Stølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Drapstrusler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. februar 2017, HR-2017-373-U, (sak nr. 2017/185), straffesak, anke over beslutning A (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Skatterett - fradrag for renteutgifter

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1047), sivil sak, anke over dom Staten ved Sentralkontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten ved Magnus Schei) mot Rauma Energi (advokat Helge Aarseth)

Omstøtelse i konkurs

Høyesteretts dom 14. februar 2017, HR-2017-370-A, (sak nr. 2016/1182), sivil sak, anke over dom Harald Lauritzen, Ingjerd Linna (advokat Ulf Larsen) mot Obbhult Invest, dets konkursbo (advokat Robert Jensen)

Vrakfjerning og økonomisk oppgjør etter havari i 2007

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-331-A, (sak nr. 2016/1128), sivil sak, anke over dom I. Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper: advokat Arne-Martin Sørli) mot Dalnave Navigation Inc. Assuranceforeningen Gard – gjensidig Avena Shipping Company Ltd.         (advokat Kaare Andreas Shetelig) (Rettslig medhjelper: advokat...

Utmåling av ekspropriasjonserstatning for salgsverdi

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-333-A, (sak nr. 2016/894), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen) mot Knut Kirkenes, Marit Taarud Kirkenes, Amund Amundsøn Lo, Axel Petter Kongsli (advokat Jo-Are Aaamodt Brænden)

Forvaring for ung gjerningsperson

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-290-A, (sak nr. 2016/2191), straffesak, anke over dom I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Halvard Helle)

Tiltale for voldtekt av åtte kvinner

Høyesteretts ankeutvalgs dom 3. februar 2017, HR-2017-271-U, (sak nr. 2017/82), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Aldersdiskriminerte helikopterflygere har ikke krav på erstatning

Høyesteretts dom 30. januar 2017, HR-2017-219-A, (sak nr. 2016/512), sivil sak, anke over dom CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner) Norsk Flygerforbund (partshjelper) Helikopter Service AS Flygerforening (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelper) Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Margrethe Meder) mot Bjørn Nybø Paul Ringheim Arne Bråten Øyvind Friis-Ottesen Anders Auen Olav Vi...

Fengsling etter utleveringsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2017, HR-2017-221-U, (sak nr. 2017/156), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Hans Chr. Nygaard Wang) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-35-U, (sak nr. 2017/35), sivil anke, anke over beslutning A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot B (advokat Robert Voldhuset)

Tvangsmulkt ved samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-138-U, (sak nr. 2017/40), sivil anke, anke over kjennelse A (advokat Marie Sølverud) mot B (advokat Per Engebreth Askilsrud)

Delvis ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2017, HR-2017-132-U, (sak nr. 2016/2442), straffesak, anke over beslutning A (advokat Svein Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Innsyn i forespørsel til EFTA-domstolen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. januar 2017, HR-2017-110-U, (sak nr. 2016/928), sivil anke, anke over dom Torbjørn Selstad Thue, Politiets Fellesforbund (partshjelper) (advokat Merete Furesund) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen)

Omsorgsovertagelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-90-U, (sak nr. 2016/2407), sivil anke, anke over dom A, B (advokat Per Danielsen) mot X kommune (advokat Gro Enochsen)

Anke over kjennelse om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-89-U, (sak nr. 2016/2387), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2017, HR-2017-82-U, (sak nr. 2016/2345), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Rettsvern i konkurs for ikke tinglyste eiendomsoverføringer

Høyesteretts dom 5. januar 2017, HR-2017-33-A, (sak nr. 2016/777), sivil sak, anke over dom Forusstranda Næringspark AS (advokat Filip Truyen) (Rettslig medhjelper: advokat Dag Steinvold) mot Sønnichsen AS, dets konkursbo (advokat Hans Ingvald Stensholdt) (Rettslig medhjelper: advokat Stig Berge)

Til toppen