Adgang til gjeninntreden i stilling ved tvist om avskjed

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2017-2324-U, (sak nr. 2017/1997), sivil sak, anke over kjennelse

Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Helen Wenger) mot A, B (advokat Fredrik Jadar)

Dommere: Matheson, Bergh, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen