Adgangen til å føre en dommerfullmektig som vitne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2017-2381-U, (sak nr. 2017/1994), sivil sak, anke over kjennelse

Advokatfirmaet Danielsen & Co AS (advokat Per Danielsen) mot Morgan Andersen (advokat Håkon Bodahl-Johansen) 

Dommere: Tønder, Ringnes, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen