Anerkjennelse av utenlandsk fraværsdom etter Luganokonvensjonen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. desember 2017, HR-2017-2472-U, (sak nr. 2017/1966), sivil sak, anke over kjennelse

AB Grigero Grigiskes (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen) mot Lavpris Grossisten AS (advokat Dennis Sander)

Dommere: Matheson, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen