Anke over beslutning om ikke å avvise to anker på grunn av mangler ved ankeerklæringene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2017, HR-2017-249-U, (sak nr. 2016/2417), sivil anke, anke over beslutning

Knut Erik Risan, Heidi Johanne Westlie (advokat André Standberg) mot Knut Hæreid Markegård, Irene Markegård (advokat Jan Hammerseng), Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran)

Dommere: Utgård, Arntzen, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen