Anke over beslutning om ikke å få anke dom i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mai 2017, HR-2017-894-U, (sak nr. 2017/705), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Petter J. Grødem) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lena Fagervold), B (advokat Annie Bratseth)

Dommere: Webster, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen