Anke over jordskifteavgjørelse begrunnet i manglende kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs dom 19. januar 2017, HR-2017-144-U, (sak nr. 2017/1896), sivil anke, anke over dom

A mot B, C, D

Dommere: Tønder, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen