Tvangsmulkt ved samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-138-U, (sak nr. 2017/40), sivil anke, anke over kjennelse

A (advokat Marie Sølverud) mot B (advokat Per Engebreth Askilsrud)

Dommere: Utgård, Tønder, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen